სწრაფი გაციების სისტემას ვიყენებთ ზოგიერთი ხილის შენახვის სქემაში. მოსავლის აღების შემდეგ დასაწყობებამდე ატამი, ვაშლი და ზოგიერთი სხვა ხილი საჭიროებს სწრაფ გაციებას, რისთვისაც საწარმოში გამოყოფილი გვაქვს სპეციალური კამერა. ბაღებიდან შემოსული ხილი ამ კამერაში სწრაფად ცივდება და გადადის შემნახველ საკნებში, სადაც დაცულია მათი შენახვისათვის საჭირო ტემპერატურის, ტენის და გაზების კონცენტრაციის პირობები.

 

ამგვარად დასაწყობებული ხილი შეგვიძლია შევინახოთ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში

დასაწყობებული ხილი